fbpx

Martin

Utdannet lege, PhD, fra Odense Universitet i 2016.

Foruten å jobbe ved  Klinikk Kontura er han tilknyttet plastikkirurgiske avdelinger ved Odense Universitetssykehus og Århus Universitetssykehus i Danmark.

Han har i mange år arbeidet målrettet med fett og de muligheter det gir  innenfor det plastikkirurgiske område, både i form av fettsuging og  fett transplantasjoner. Han brenner også for god kommunikasjon i pasient-lege-forholdet. Han har derfor, de siste seks årene, både forsket og undervist yngre leger i hvordan vi fremmer god dialog og felles beslutningstaking.

I mars 2022 disputerte han med sin doktorgrad med titlene “Autologus Fat Grafting as Treatment for Chronic Pain/ Fettransplantasjon til Behandling av Kroniske Smerter”. Han er fortsatt svært forskningsaktiv og har et bredt samarbeid med forskere i inn- og utland. Han har publisert artikler i mange av de fremste plastikkirurgiske tidsskriftene og har holdt foredrag på et utall nasjonale og internasjonale kongresser.

Medlem av:

  • Den Norske Legeforening
  • Den Danske Legeforening
  • Den Danske Plastikkirurgiske Forening.