fbpx

Martin

Lege, PhD, Plastikkirurgi

Tilknyttet Klinikk Kontura, Odense Universitetssykehus og Århus Universitetssykehus. Utdannet fra Syddansk Universitet Odense.

Kompetense:

  • Doktorgrad og ekspertise i fettrelaterte prosedyrer: fettsuging og fett-transplantasjoner.
  • Fokus på pasient-lege-kommunikasjon; forskning og undervisning i dialog og beslutningstaking.
  • Doktorgrad i mars 2022: “Autologus Fat Grafting as Treatment for Chronic Pain/ Fettransplantasjon til Behandling av Kroniske Smerter”.
  • Aktiv i forskning med internasjonalt samarbeid.
  • Publisert i mange ledende plastikkirurgiske tidsskrifter.
  • Speaker på tallrike nasjonale og internasjonale kongresser.

Medlem av:

  • Den Norske Legeforening
  • Den Danske Legeforening
  • Den Danske Plastikkirurgiske Forening.
  • International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS