Etiske retningslinjer

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

Etiske retningslinjer

Vi avklarer forventningene før inngrepet, og informerer realistisk om forventet resultat. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at pasienten forstår informasjonen.

 

- Vi vektlegger pasientsikkerheten høyt og våre retningslinjer er strengere enn de som kreves av Helsetilsynet i Norge. Våre retningslinjer er inspirert av de danske og amerikanske. Risikoen for komplikasjoner er derfor svært liten hos oss

 

- Vi informerer våre pasienter grundig om: behandlingen, risiko for komplikasjoner og etterforløpet. Dette gjøres både skriftlig og muntlig.

 

- Vi har en helt egen kvalitetsgaranti.

 

- Vi tilbyr ikke kirurgi eller kosmetisk behandling til pasienter under 18 år, selv ikke med foreldresamtykke.

 

- Våre pasienter må signere på en samtykkeerklæring før inngrepet.

 

- Vi gir noen ganger avslag til pasienter som ønsker operasjon. Det vil være en helhetsvurdering fra kirurgen med hensyn til hva som er i pasientens beste interesser. Dette kan for eksempel være på grunn av sykdommer.

 

- Injeksjonsbehandlinger utføres av kirurg eller kosmetisk sykepleier med videreutdanning fra Galderma.