fbpx

Etiske retningslinjer

 ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅR KLINIKK 

 

 1. Transparent Kommunikasjon:
  • Vi tar oss god tid til å informere våre kunder om forventet resultat.
 2. Pasientsikkerhet:
  • Sikkerhet er vår høyeste prioritet. Våre retningslinjer er derfor satt strengere enn de gjeldende kravene fra Helsetilsynet i Norge, inspirert av danske og amerikanske standarder.
 3. Informasjon:
  • Vi sikrer at pasientene våre er godt informert – både skriftlig og muntlig – om behandling, risiko, og etterforløp.
 4. Kvalitetsgaranti:
  • Vår unike kvalitetsgaranti understreker vårt engasjement for kvalitet og estetikk.
 5. Aldersgrense:
  • Ingen kosmetiske behandlinger tilbys personer under 18 år, selv med foreldresamtykke.
 6. Samtykke:
  • Vi krever skriftlig samtykke fra alle våre pasienter før behandling.
 7. Pasientens Beste:
  • Alle behandlinger utføres ut i fra en helhetsvurdering og vi kan derfor i noen tilfeller gi avslag. Dette gjør vi kun for kundens beste. Hvis vi ikke mener kan hjelpe, råder vi til å søke andre løsninger.
 8. Kvalifisert Personale:
  • Injeksjonsbehandlinger utføres kun av leger eller kosmetiske sykepleiere med relevant videreutdanning.
klinikk-kontura