Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

 

Vi avklarer forventningene før inngrepet, og informerer realistisk om forventet resultat. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at pasienten forstår informasjonen.

- Vi vektlegger pasientsikkerheten høyt og våre retningslinjer er strengere enn de som kreves av Helsetilsynet i Norge. Våre retningslinjer er inspirert av de danske og amerikanske. Risikoen for komplikasjoner er derfor svært liten hos oss

- Vi informerer våre pasienter grundig om: behandlingen, risiko for komplikasjoner og etterforløpet. Dette gjøres både skriftlig og muntlig.

- Vi har en helt egen kvalitetsgaranti.

- Vi tilbyr ikke kirurgi eller kosmetisk behandling til pasienter under 18 år, selv ikke med foreldresamtykke.

- Våre pasienter må signere på en samtykkeerklæring før inngrepet.

- Vi gir noen ganger avslag til pasienter som ønsker operasjon. Det vil være en helhetsvurdering fra kirurgen med hensyn til hva som er i pasientens beste interesser. Dette kan for eksempel være på grunn av sykdommer.

- Injeksjonsbehandlinger utføres av kirurg eller kosmetisk sykepleier med videreutdanning fra Galderma.