Etiske retningslinjer

Vi avklarer forventningene før inngrepet, og informerer realistisk om forventet resultat. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at pasienten forstår informasjonen.

  • Vi vektlegger pasientsikkerheten høyt og våre retningslinjer er strengere enn de som kreves av Helsetilsynet i Norge. Våre retningslinjer er inspirert av de danske og amerikanske. Risikoen for komplikasjoner er derfor svært liten hos oss.
  • Vi informerer våre pasienter grundig om: behandlingen, risiko for komplikasjoner og etterforløpet. Dette gjøres både skriftlig og muntlig.
  • Vi har en helt egen kvalitetsgaranti.
  • Vi tilbyr ikke kirurgi eller kosmetisk behandling til pasienter under 18 år, selv ikke med foreldresamtykke.
  • Våre pasienter må signere på en samtykkeerklæring før inngrepet.
  • Vi gir noen ganger avslag til pasienter som ønsker operasjon. Det vil være en helhetsvurdering fra legen med hensyn til hva som er i pasientens beste interesser. Dette kan for eksempel være på grunn av sykdommer.
  • Injeksjonsbehandlinger utføres av lege eller kosmetisk sykepleier med videreutdanning.