Karianne

Assisterende daglig leder og kosmetisk sykepleier

Karianne jobber som assisterende daglig leder. Hun er har en bachelor i sykepleie fra Lovisenberg diakonale høgskole. Hun har i tillegg videreutdanning i kosmetisk og dermatologisk sykepleie. Hun har jobbet på Klinikk Kontura siden 2015. Karianne har arbeidserfaring fra akuttsykepleie via Oslo legevakt og Aker legevakt. I tillegg har hun tidligere jobbet assisterende daglig leder hos Medicity Oslo og Oslo tannlegevakt.