Vitenskapen bak Smartlipo

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

Laser-basert fettsuging (Smartlipo) er en relativt ny behandling innen fettsuging. Teknologien ble FDA godkjent i USA i 2006 og siden i Europa1. Teknologien kom forsinket til Norden, og et begrenset utvalg av klinikker tilbyr den. Der har vært en del diskusjon i Norge om hvorvidt det er et bedre alternativ til tradisjonell fettsuging. På dette grunnlag ønsker jeg å gjennomgå den vitenskapelige evidens for bruk av laserbasert fettsuging.

 

Derfor er formålet med denne artikkel å besvare følgende spørsmål:

 • Hvilken vitenskapelig evidens er det for at laserbasert fettsuging virker?
 • Og hvordan er det med operasjonsrelaterte komplikasjoner?
 • Er det bedre hudsammentrekning ved Smartlipo i forhold til tradisjonell fettsuging?
 • Er det bedre pasient-tilfredshet ved Smartlipo, i forhold til tradisjonell fettsuging?
 • Hvordan er blodtapet ved Smartlipo versus tradisjonell fettsuging?

 

Hvilken vitenskapelig evidens er det for at laserbasert fettsuging virker, og hvordan er det med komplikasjoner?

Når man går igjennom den vitenskapelige evidens, er det mange studier på området, basert på erfaringer fra flere tusen pasienter.

Teknisk er Smartlipo-systemet basert på en pulsert 1064nm YAG-laser som gir en termisk smelting av fett. I tillegg stimuleres huden ved denne varmeavgivelse2.

Det er fra særlig amerikansk side, publisert en del studier i anerkjente plastikkirurgiske og kosmetiske tidsskrifter, basert på over 1000 inngrep. Ved disse har man brukt laser-basert fettsuging i lokalanestesi. De er foretatt på halsen/hake, arme, bryst, mage, flanker/midje, rygg, venusberget, kne, lår og rumpe. Det har vist seg å være få tilfelle av betennelse og blødning og raten for at operere igjen og korrigere ligger lavt. I de første årene rundt 7% og de senere studier omkring 3% (bedringen i tallene skyldes formentlig utvikling i kirurgenes erfaring og tekniske kunnen).1,3–5 Generelt ligger raten for komplikasjoner lavt (<1%)1.
Det er dog viktig å huske på, at intet redskap er bedre end den som bruker det. Da laseren ved feil bruk kan gi brannskader, er det viktig at legen som jobber med laseren har den nødvendige erfaring og utdannelse.6 Dels for å utføre operasjonen sikkert, men også for at oppnå et bra kosmetisk resultat.

 

Er det bedre hudsammentrekning ved Smartlipo i forhold til tradisjonell fettsuging?

Først vil jeg fremheve at det er to studier, som i 2009 dokumenterte hudsammentrekning ved laser-fettsuging7,8. I tillegg kvantifiserte det ene studiet effekten ved bruk av dels et tre-dimensjonalt kamera, og påviste at etter bare 3 måneder hadde hudens elastisitet økt med 26%7.

Dernest vil jeg fremheve to viktige studier. Begge påviste at det er bedre sammentrekning av huden ved laser-basert fettsuging enn ved tradisjonell fettsuging. I det ene studie fra 2011 fikk den ene halvdelen av pasientene utført tradisjonell fettsuging, mens de andre fikk utført laser-basert fettsuging9. I det andre studiet fra 2010 utførte man tradisjonell fettsuging på den ene side av magen, laser-basert fettsuging på den andre siden, og fant at det er bedre hudsammentrekning ved bruk av laser10.

 

Er der bedre pasient-tilfredshet ved Smartlipo i forhold til tradisjonell fettsuging?

Pasient-tilfredsheten ved laser-basert fettsuging er høyere hva angår både angivelse av reduksjon i størrelsen av det opererte område, og forbedring i hudens utseende11.

Rekonvalesens-tiden (tiden til man er tilbake til normale aktiviteter) ved laser-basert fettsuging er omkring 1,5 dager, men avhenger av hvilket område som opereres og størrelsen11.

 

Hvordan er blodtapet ved Smartlipo versus tradisjonell fettsuging?

Der er et studie fra 2011 som viser, at det er minimal blødning ved fettsuging med laser12. Studier estimerer at blødningen vanligvis er cirka 1% av det aspirat som man tar ut. Således 20-40 ml ved 2000 – 4000 ml fettsuging, hvilket relativt er den samme mengde blod som man tar ved en blodprøve.

Sammenlignet med tradisjonell fettsuging er blødningen 50% mindre ved laser-basert fettsuging. Dette er basert på et nyere studie fra 2014, publisert i et anerkjent tidsskrift (Aesthetic Surgery Journal)13.

 

Konklusjon

Denne gjennomgang av studier omkring laser-assistert fettsuging viser, at i kyndige hender er metoden sikker og effektiv. Der er et fåtall av komplikasjoner, og det er kort rekonvalesens-tid. Derfor er metoden bedre enn tradisjonell fettsuging målt på parametere som hudsammentrekning, pasienttilfredshet og blødning.

Forfatterens personlige vurdering er at metoden er dyr for klinikkene å innføre (høy innkjøpspris for laseren,) og derfor er der et begrenset antall klinikker som anvender den. Når man slår opp prisen i Norge på tradisjonell fettsuging, og sammenligner med prisen for Smartlipo, ser man følgende tendens:
For pasientene koster inngrepet det samme som en tradisjonell fettsuging, men ovenstående gjennomgang viser at pasientene får en bedre operasjon for samme pris.

 

Javed Akram, Lege, MD.

Det er tillatt at dele og kopiere denne artikkel, så lenge forfatteren angis som referanse.

 

Referanser:

 1. McBean, J. C. & Katz, B. E. Laser Lipolysis: An update. J. Clin. Aesthet. Dermatol. 4, 25–34 (2011).
 2. Reszko, A., Magro, C., Diktaban, T. & Sadick, N. Histological comparison of 1064 nm Nd:YAG and 1320 nm Nd:YAG laser lipolysis using an ex vivo model. J. Drugs Dermatology 8, 377–82 (2009).
 3. Sasaki, G. & Tevez, A. Laser-assisted liposuction for facial and body contouring and tissue tightening: a 2-year experience wth 75 consecutive patients. Semin. Cutaneus Med. Surg. J. 28, 226–35 (2009).
 4. Chia, C. & Spero, J. 1,000 Consecutive Cases of Laser-Assisted Liposuction and Suction-Assisted Lipectomy Managed With Local Anesthesia. Aesthetic Plast. Surg. 36, 795–802 (2012).
 5. Collawn, S. Smartlipo MPXTM sculpting of the body and face. J. Cosmet. Laser Ther. 13, 172–5 (2011).
 6. Blum, C., Sasser, C. & Kaplan, J. Complications from laser-assisted liposuction performed by noncore practitioners. Aesthetic Plast. Surg. 37, 869–75 (2013).
 7. Dibernardo, B. & Reyes, J. Evaluation of skin tightening after laser-assisted liposuction. Aestethic Surg. J. 29, 400–7 (2009).
 8. McBean, J. & Katz, B. A pilot study of the efficacy of a 1,064 and 1,320 nm sequentially firing Nd:YAG laser device for lipolysis and skin tightening. Lasers Surg. Med. 41, 779–84 (2009).
 9. Goldman, A., Wollima, U. & de Mundstock, E. Evaluation of Tissue Tightening by the Subdermal Nd: YAG Laser-Assisted Liposuction Versus Liposuction Alone. J. Cutaneus Aesthetic Surg. 4, 122–28 (2011).
 10. DiBernardo, B. E. Randomized, blinded split abdomen study evaluating skin shrinkage and skin tightening in laser-assisted liposuction versus liposuction control. Aesthet. Surg. J. 30, 593–602
 11. Wong, L. & Vasconez, H. Patient satisfaction after Nd:YAG laser-assisted lipolysis. Ann. Plast. Surg. 66, 561–3 (2011).
 12. Tierney, E., Kouba, D. & Hanke, C. Safety of tumescent and laser-assisted liposuction: review of the literature. J. Drugs Dermatology 10, 1363–9 (2011).
 13. Abdelaal, M. & Aboelatta, Y. Comparison of Blood Loss in Laser Lipolysis vs Traditional Liposuction. Aestethic Surg. J. 28, 907–912 (2014).