Karianne Solberg Aker

Assisterende daglig leder og kosmetisk sykepleier