Dr. Jes Rødgaard

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

Dr. Jes Rødgaard

Plastikkirurgi

Lege i spesialisering i plastikkirurgi.

 

 

Jes Rødgaard er utdannet fra Aarhus Universitet. Han er lege i spesialisering i plastikkirurgi. Foruten å jobbe på Klinikk Kontura er han tilknyttet plastikkirurgisk avdeling på Aarhus Universitetssykehus og Odense Universitetssykehus, Danmark. I tillegg har han erfaring med kosmetisk kirurgi gjennom sin tilknytning til et privat sykehus i Aarhus.

Jes Rødgaard har en forskningsbakgrunn innenfor plastikkirurgi. Gjennom sin forskning har han publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter samt forelest til internasjonale kongresser. Han er medlem av den danske legeforening.