Dr. Jes Rødgaard

Plastikkirurgi

Lege i spesialisering i plastikkirurgi.

 

 

Jes Rødgaard er utdannet fra Aarhus Universitet. Han er lege i spesialisering i plastikkirurgi. Foruten å jobbe på Klinikk Kontura er han tilknyttet plastikkirurgisk avdeling på Aarhus Universitetssykehus og Odense Universitetssykehus, Danmark. I tillegg har han erfaring med kosmetisk kirurgi gjennom sin tilknytning til et privat sykehus i Aarhus.

Jes Rødgaard har en forskningsbakgrunn innenfor plastikkirurgi. Gjennom sin forskning har han publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter samt forelest til internasjonale kongresser. Han er medlem av den danske legeforening.